Gruppeoversikt

Gruppe 1

Gro Dahle
Gruppe 2

Inger Hagerup
Ingunn, Rikke, Ingrid, Rune og Morten
Rebecca, Thea, Filip og Johan
Gruppe 3

Jan Mehlum
Gruppe 4

Erlend Loe
Charlotte, Liza, Anders og Carina
Linn Therese, Thomas, Simen og Marie

Eksempel( til studentene ) på arbeid i Zoho Notebook integrert i Wikispaces . Det er en bildebok med tekst, lyd og bilder inkludert filmer på side 6 -8. 3. med episoder fra avslutningen av eventyret med Svenskeprinsen og glamourmodellene. Eventyret har sitt utspring fra manus i dette studieårets(2010) første oppgave, som var å skrive et eventyr og markere ordklasser.

Som en observant leser vil oppdage er de to første oppgavene enkle i sin form. Det betyr at det ikke er lagt mye vekt på design/utforming i første omgang. Det er den faglige tenkningen og enkeltproduktene i studentenes arbeid som er det viktige, og så kommer de digitale ferdighetene med som en bonus. Denne bonusen bli hentet frem igjen og brukt, i den siste tellende fagoppgaven. Det vil si eksamen i utforming av et digitalt læremiddel og iscenesatt uttrykk.

Gruppeoppgåve – i praksisgruppene
Tema: Samansette tekstar/sakprosa NYNORSK

a) Kva er ein samansett tekst? Korleis skaper teikn og tekst meining i ein samansett tekst? Bruk omgrepa multimodalitet, affordans og informasjonskopling (husk å forankre i teori).
b) Lag ein forfattarbiografi som ei digital bildefortelling. Forklar og drøft kva uttrykksformer som er kombinert i den samansette teksten.

Krav til teksten:
Skriv tekstdelen som ein samanhengande tekst etter krav til akademisk skriving. Trekk inn relevant pensumlitteratur. Del a og b er brukt for å vise at oppgåva har to delar. I teksten treng du ikkje å dele på denne måten.
Omfang: ca. 3 sider samt produksjon (skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5). Tekst på nynorsk.
Levere inn emne for godkjenning til Magne på e-post innan tysdag ??. kl. ??. til

Innlevering:
Lever oppgåva med teoridel, produksjon og storyboard (skisse bak produksjonen)
http://glu2014no.wikispaces.com/.Sammensett tekst i format: -wmv, -flv eller –mp4. vist på nettsida i Wikispaces.