Oppgave i retorikk og muntlige ferdigheter 2015

Dette er en oppgave hvor GLU-studentene får sitt første møte med sjangeren hypertekst, og det første trinnet i en prosess mot målet som er eksamen med utforming av et digitalt læremiddel og iscenesatt uttrykk. Vi begynner med det enkle, for å ende opp med det avanserte i utforming av sammensatte digitale tekster, som skal kunne være et tilskudd til ungdomsskoleelevers kunnskapstilfang. Oppgaveteksten ligger under overskriften, som også fungerer som en peker for tekstsiden.

Peker til hver enkelt gruppes retorikkside ligger i tabellen under tankekartet,.

Make your own mind maps with Mindomo.
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Marie & Morten
Johan & Thea
Charlotte & Rune
Anders & Fililp
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Linn Therese & Rebecca
Liza & Simen
Carina & Rikke
Thomas, Ingunn & Ingrid

Martin Luther King - et eksempel