En wikispace for GLU 5. - 10. 2014. HBV(Høgskolen i Buskerud og Vestfold)

En wiki med studentoppgaver innenfor retorikk og sammensatte tekster, samt norskfaglig eksamen med iscenesatt uttrykk. En tretrinnsrakett for digital ferdighet og kompetanse med faglig arbeid gjennom et studieår.

Arbeid med fag og transparent integrering i fagene har de siste årene vært en årlig foreteelse for studenter på Grunnskoleopplæringen 5. – 10. på HBV og tidligere HiVe. Det startet med prosjektet lærerutdanning for ungdomsskolelærere (LUT), og har fortsatt over i den endrede lærerutdanningen med GLU 5. – 10.

I PEL, Norsk og Matematikk har integrering av digitale medier vært en unik prosess i GLU 5 -10. Den starter allerede i studentenes første år på lærerutdanningen. Alle startet et arbeid med PEL og skriftlige arbeider som skulle leveres i digitale mapper. Gjennom arbeidet fikk førsteårsstudenene sitt første møte med en “digital” lærerutdanning for mellom- og ungdomstrinn. Utover året møtte norskstudentene det digitale igjen i arbeid med faglige temaer som ordklasser, retorikk og sjangeren hypertekst. I tillegg til dette har studentene arbeidet med det multimodale gjennom forskjellige typer fortellinger.

Alt har vært en prosess for å føre studentene frem mot å utforme faglige digitale læringsressurser for bruk i skolen. Læremidler som utnytter de digitale fortrinn, og som ikke skal være lærebok, men et tillegg og forlengelse til disse. Dette arbeidet har ført til en eksamen hvor studentene presenterer sine læremidler for grunnskoleelever og praksislærere, for deretter å ha en pedagogisk samtale hvor de begrunner sine valg. Det kan også tillegges at studentene har opparbeidet seg en kompetanse og erfaringer gjennom Norsktema 1 og Norsktema 2 som deretter gjenbrukes i den siste store oppgaven med Digitale læremiddel og iscenesatt uttrykk.

Norsktema 1:Retorikk og muntlige ferdigheter
Norsktema 2:Sammensatte tekster
Norsktema 3:Digitale læremidler og Iscenesatt uttrykk . Eksamensprosjekt
Under Pekeren Presentasjon/film fra iscenesatt uttrykk kan det også ses eksempler på studentenes fremføring.

I matematikk har studentene arbeidet noe på samme måte, men med digitale verktøy som viser hvordan det digitale kan brukes inn i utforskende arbeid med matematikk i grunnskolen. Deres eksamen har vært å utforme et læremiddel med utforskende matematikk og digitale oppgavesider for gjennomføring i praksisskolene. Matematikkstudentene har også hatt et eget prosjekt med utforming og planlegging av timer for undervisning med interaktiv tavle. Det siste har tatt mer over innenfor matematikk, og har blitt en del av deres eksamensoppgaver.

Om tidligere oppgaver
I menyen til venstre ligger tidligere års oppgaveresultater og eksamener i arbeid med integrering av digitale medier. I den forbindelse må det informeres om at det kan være videofilmer, bilder, Geogebrafiler m.m. som ikke er på sidene i dag. Årsaken er at video, animasjoner og bilder har ligget på tidligere Høgskolen i Vestfolds studentserver. Den er nå tatt av nett.

Revisjon
Det vil arbeides med en oppdatering av sidene fra tidligere år, dersom bilder og video er tilgjengelig. Over litt tid vil det altså gjennomføres en rehabilitering for å få flere av sidene funksjonelle for skolebruk.